انتخاب صفحه

آرند کلاب

گروه روشنایی آرند در مسیر تمرکز هرچه بیشتر بر مدیریت تعاملات با مشتریان گرامی، اقدام به تشکیل سرویس های ویژه تحت عنوان آرند کلاب (AREND Club) نموده که بر اساس شرایط مشتریان به چهار دسته Galaxy ،Sun ،Moon و Universe به شرح زیر تقسیم می گردد:

آرند کلاب

برای دریافت اطلاعات بیشتر و همچنین استفاده از سرویس های فوق لطفا ثبت نام نمایید