انتخاب صفحه

کاتالوگ جامع محصولات آرند 

ویرایش : 2020

شامل اطلاعات فنی مورد نیاز مهندسان ، طراحان و مجریان ، تصاویر پترن نوری و اپکیشن برای تمامی خانواده چراغ های خطی ، پنل ، دانلایت،صنعتی،نقطه ای-دفنی-آبنما،تزئینی،سیستم روشنایی آهنربایی “مگنتار” و سیستم روشنایی تِرَک لایت…

بروشور محصولات آرند

ویرایش : بهار – 2021

شامل خلاصه اطلاعات فنی و تصاویر تمامی خانواده چراغ های خطی ، پنل ، دانلایت، صنعتی ،نقطه ای-دفنی-آبنما ،تزئینی ،سیستم روشنایی آهنربایی “مگنتار” و سیستم روشنایی تِرَک لایت…، پروژه های شاخص آرند و لاین جدید محصولات آرند که به صورت فصلی آپدیت می شود.

بروشور محصولات دکوراتیو آرند

ویرایش : 2020

بروشور تصویر محور محصولات دکوراتیو آرند