انتخاب صفحه

شاخص نمود رنگ (CRI)

(Color Rendering Index)

شاخص نمود رنگ  که به اختصار CRI نامیده می‌شود.

اندیسی است برای مشخص کردن میزان کافی بودن نور موجود برای تشخیص رنگها.

چشم انسان به گونه ای رشد یافته است تا بتواند با استفاده از نور خورشید رنگ‌های متفاوت اشیاء را تشخیص دهد.

در نتیجه شاخص رنگ نور خورشید برای چشم انسان بهترین است .

زیرا سبب میشود انسان به سهولت رنگ های طبیعی را تشخیص دهد.

نور خورشید دارای طیف نوری کامل است و در نتیجه امکان دیدن همه رنگ‌ها با دمای رنگ های متفاوت در زیر نور خورشید امکان‌پذیر است.

در حالی که سایر منابع نوری طیف‌های نوری متفاوتی دارند که می‌توان با جستجو در منابع گوناگون، با طیف های نوری متفاوت آشنا شد.

با توجه به آنچه در بالا در رابطه با مناسب بودن نور خورشید برای چشم انسان جهت تشخیص رنگ ها گفته شد.

هر چه منابع روشنایی در طیف نور به طیف نور طبیعی خورشید نزدیکتر باشند بهترند.

در این راستا برای تعیین کیفیت یک منبع نور از شاخص نمود رنگ (CRI) که بازه ای بین عدد صفر تا صد را در برمیگیرد استفاده میشود.

با این توصیف ، نوری که در آن تشخیص رنگ ناممکن باشد شاخص نمود رنگ صفر و نوری که بهترین نمود رنگ را داشته باشد شاخص صد را از آن خود میکند.

تفکیک نوری بهتر رابطه مستقیمی با درصد CRI  بالاتر دارد.

میزان مناسب CRI  برای تفکیک رنگ  برای یک منبع روشنایی ۸۵ تا ۹۰ درصد در نظر گرفته شده است.

امروزه دلایل متعددی باعث افزایش تمایل ها برای استفاده از لامپ های LED ال ای دی گردیده است.

که از مهمترین آنها میتوان به برخورداری از شاخص نمود رنگ ۱۰۰ در این لامپ ها اشاره نمود.

وجود این سطح از کیفیت در لامپ های LED  ال ای دی و این حقیقت که این لامپ ها فاقد اشعه مادون قرمز و فرابنفش هستند.

مزایای ارزنده ای همچون موارد زیر به همراه می آورد:

عدم تهدید سلامت چشم و محیط ، فراهم نمودن نور با سطح کیفیت بسیار بالا و مطابق با مقتضیات چشم انسان در محیط های کاری صنعتی که نیاز به دقت و تشخیص رنگ بالا دارند.

استاندارد بودن نور تولید شده که سبب زیبایی محیطی که در آن به کار گرفته میشود میگردد.

منبع: گروه روشنایی نور و هنر

گروه روشنایی آرند

Rate this post