انتخاب صفحه

درسبک صنعتی بر خلوص و طبیعت مصالح تاکید میشود.

 دیوارهای آجری یا بتنی بدون پوشش، کف های سیمانی یا چوبی، تاسیسات روکار و دید به لوله ها و تاسیسات، پنجره های بزرگ فلزی، پلان های باز، مبلمان غالبا تیره، عناصر دکوراتیو حداقل از ویژگی های این سبک هستند.

آنچه جایگاه ویژه دارد نور صنعتی است. ویژگی های نور در طراحی به سبک صنعتی عبارتند از:

1-منابع ساده و به دور از جزئیات
2-دید به حباب لامپ در اکثر منابع نوری
3-انعطاف در تنظیم برای مثال تنظیم ارتفاع یا زاویه تابش همچنین چراغ های ریلی جهت تنظیم نقطه تابش نور تاکیدی
4-استفاده از مصالح خام خصوصا فلز، شیشه های ساده، چوب و یا طناب در طراحی
5تلفیق تلویحی منابع نور با تاسیسات با منابع نوری متصل به شبکه لوله ای
6-تاکید بر بافت مصالح در دیوار با نزدیک کردن منبع نور به سطح و تنظیم تابش
7-استفاده بسیار از نورهای تاکیدی فروتاب ( خصوصا نورهای فروتاب بزرگ مقیاس جهت افزایش تاکید فضایی)
8-تاکید بر تفکیک های عملکردی فضا با تنوع مدل ها و منابع نوری در پلان باز
استفاده از رنگ نور گرم تر با دمای رنگ پایین تر در بیشتر موارد

✏️امروزه منابع نوری برای انواع نور عمومی، وظیفه ای و تاکیدی با سبک طراحی صنعتی وجود دارد.

منبع: Light.Life.Academy.g

Rate this post