انتخاب صفحه
راهنمای انتخاب چراغ آویز خطی (10 ویژگی مهم که باید در نظر داشت)

راهنمای انتخاب چراغ آویز خطی (10 ویژگی مهم که باید در نظر داشت)

[صفحه اصلی / Home] » مقاله راهنمای انتخاب چراغ آویز خطی 10 ویژگی مهم که باید در نظر داشت 1 ویژگی های کاربردی نور خطی آویز تامین روشنایی و زیبایی ، مواردی هستند که در طراحی روشنایی تاثیر گذار باید در نظر گرفته شوند ، و بهترین گزینه برای داشتن همزمان آنها انتخاب چراغ...

رها (قطر 35- ارتفاع 300 mm)

خطی سری سپهر عرض کم عرض متوسط عرض زیاد دات سری پایدار دیواری و سقفی دفنی لبه دار دفنی بدون لبه چراغ خطی آویز لیوسا سری میرداماد میرداماد عرض کم عرض متوسط عرض زیاد سری ماکسیم عرض کم عرض متوسط عرض زیاد چراغ خطی نیکی چراغ خطی باریسول چراغ خطی سام لاین چراغ خطی سروش رینبو...

رها (قطر 65- ارتفاع 400 mm)

خطی سری سپهر عرض کم عرض متوسط عرض زیاد دات سری پایدار دیواری و سقفی دفنی لبه دار دفنی بدون لبه چراغ خطی آویز لیوسا سری میرداماد میرداماد عرض کم عرض متوسط عرض زیاد سری ماکسیم عرض کم عرض متوسط عرض زیاد چراغ خطی نیکی چراغ خطی باریسول چراغ خطی سام لاین چراغ خطی سروش رینبو...

پیام 8 مربعی

خطی سری سپهر عرض کم عرض متوسط عرض زیاد دات سری پایدار دیواری و سقفی دفنی لبه دار دفنی بدون لبه چراغ خطی آویز لیوسا سری میرداماد میرداماد عرض کم عرض متوسط عرض زیاد سری ماکسیم عرض کم عرض متوسط عرض زیاد چراغ خطی نیکی چراغ خطی باریسول چراغ خطی سام لاین چراغ خطی سروش رینبو...

پیام 8

خطی سری سپهر عرض کم عرض متوسط عرض زیاد دات سری پایدار دیواری و سقفی دفنی لبه دار دفنی بدون لبه چراغ خطی آویز لیوسا سری میرداماد میرداماد عرض کم عرض متوسط عرض زیاد سری ماکسیم عرض کم عرض متوسط عرض زیاد چراغ خطی نیکی چراغ خطی باریسول چراغ خطی سام لاین چراغ خطی سروش رینبو...