انتخاب صفحه
چراغ آویز آهنربایی مگنتار

چراغ آویز آهنربایی مگنتار

خطی سری سپهر عرض کم عرض متوسط عرض زیاد چراغ خطی توکار مدل سپهر پلاس دات کم عرض چراغ خطی مدل سپهر IP سری پایدار دیواری و سقفی دفنی لبه دار دفنی بدون لبه چراغ خطی آویز مدل لیوسا سری میرداماد چراغ خطی آویز مدل میرداماد عرض کم عرض متوسط عرض زیاد چراغ خطی و روکار مدل نیکی...
معماری مدرن و کاربرد نورپردازی چراغ های آرند

معماری مدرن و کاربرد نورپردازی چراغ های آرند

 معماری مدرن و کاربرد نورپردازی چراغ های آرند آشنایی کامل با معماری مدرن + معرفی چراغ های آرند  $ نوشته‌ها $ مقاله U فهرست عناوین مقاله i 1- اطلاعات مهم فنی در طراحی روشنایی i 2- شار نوری چیست؟ i 3- تعریف شدت نور i 4- تعریف بهره نوری i 5-...
آشنایی با 19 اطلاعات فنی مهم در چراغ ها و منابع نوری

آشنایی با 19 اطلاعات فنی مهم در چراغ ها و منابع نوری

آشنایی با 19 اطلاعات فنی مهم در چراغ ها و منابع نوری آشنایی کامل با اطلاعات فنی در چراغ ها + منابع نوری $ نوشته‌ها $ مقاله U فهرست عناوین مقاله i 1- راهنمای اطلاعات فنی مهم در چراغ ها و منابع نوری i 2- شاخص نمود رنگ ( Color rendering index )چیست؟ i...

چراغ اسپات مگنت

خطی سری سپهر عرض کم عرض متوسط عرض زیاد چراغ خطی توکار مدل سپهر پلاس دات کم عرض چراغ خطی مدل سپهر IP سری پایدار دیواری و سقفی دفنی لبه دار دفنی بدون لبه چراغ خطی آویز مدل لیوسا سری میرداماد چراغ خطی آویز مدل میرداماد عرض کم عرض متوسط عرض زیاد چراغ خطی و روکار مدل نیکی...
معماری مدرن و کاربرد نورپردازی چراغ های آرند

معماری مدرن و کاربرد نورپردازی چراغ های آرند

 معماری مدرن و کاربرد نورپردازی چراغ های آرند آشنایی کامل با معماری مدرن + معرفی چراغ های آرند  $ نوشته‌ها $ مقاله U فهرست عناوین مقاله i 1- معماری مدرن و نورپردازی i 2- اصول معماری مدرن و نورپردازی i 3- مزایای معماری مدرن و نورپردازی i 4-...