انتخاب صفحه
نپتون 12PI201009

نپتون 12PI201009

نپتون 12PI201009 صنعتی / نپتون مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی نپتون 12PI201009 خانواده چراغ های صنعتی روکار، آویز با توان 30 وات، شار نوری 3300 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ نپتون با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گردو غبار ( درجه حفاظتی IP65 ) و مقاومت...
نپتون 12PI201009

نپتون 12PI201008

نپتون 12PI201008 صنعتی / نپتون مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی نپتون 12PI201008 خانواده چراغ های صنعتی روکار، آویز با توان 30 وات، شار نوری 3300 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ نپتون با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گردو غبار ( درجه حفاظتی IP65 ) و مقاومت...
نپتون 12PI201009

نپتون 12PI201007

نپتون 12PI201007 صنعتی / نپتون مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی نپتون 12PI201007 خانواده چراغ های صنعتی روکار، آویز با توان 30 وات، شار نوری 3300 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ نپتون با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گردو غبار ( درجه حفاظتی IP65 ) و مقاومت...
نپتون 12PI201009

نپتون 12PI201006

نپتون 12PI201006 صنعتی / نپتون مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی نپتون 12PI201006 خانواده چراغ های صنعتی روکار، آویز با توان 50 وات، شار نوری 5500 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ نپتون با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گردو غبار ( درجه حفاظتی IP65 ) و مقاومت...
نپتون 12PI201009

نپتون 12PI201005

نپتون 12PI201005 صنعتی / نپتون مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی نپتون 12PI201005 خانواده چراغ های صنعتی روکار، آویز با توان 50 وات، شار نوری 5500 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ نپتون با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گردو غبار ( درجه حفاظتی IP65 ) و مقاومت...
نپتون 12PI201009

نپتون 12PI201004

نپتون 12PI201004 صنعتی / نپتون مشخصات فنیروش نصب مشخصات کلی نپتون 12PI201004 خانواده چراغ های صنعتی روکار، آویز با توان 50 وات، شار نوری 5500 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ نپتون با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گردو غبار ( درجه حفاظتی IP65 ) و مقاومت...
We would like to show you notifications for the latest news and updates.
Dismiss
Allow Notifications