انتخاب صفحه
روشنا 12PS101009

روشنا 12PS101009

روشنا 12PS101009 نقطه ای-دفنی-آبنما / روشنا مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی روشنا 12PS101009   خانواده چراغ‌ روکار و نقطه ای با توان 11 وات، شار نوری 1089 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ روکار روشنا با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار ( IP65)...
روشنا 12PS101009

روشنا 12PS101008

روشنا 12PS101008 نقطه ای-دفنی-آبنما / روشنا مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی روشنا 12PS101008   خانواده چراغ‌ روکار و نقطه ای با توان 11 وات، شار نوری 1089 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ روکار روشنا با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار ( IP65)...
روشنا 12PS101009

روشنا 12PS101007

روشنا 12PS101007 نقطه ای-دفنی-آبنما / روشنا مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی روشنا 12PS101007   خانواده چراغ‌ روکار و نقطه ای با توان 11 وات، شار نوری 1089 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ روکار روشنا با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار ( IP65)...
روشنا 12PS101009

روشنا 12PS101009

روشنا 12PS101009 نقطه ای و زیر آبی /روشنا مشخصات فنیروش نصب   دانلود فایل دیالوکس دانلود فایل اتوکد دانلود فایل مشخصات فنی دانلود فایل روش نصب...
روشنا 12PS101009

روشنا 12PS101008

روشنا 12PS101008 نقطه ای و زیر آبی /روشنا مشخصات فنیروش نصب   دانلود فایل دیالوکس دانلود فایل اتوکد دانلود فایل مشخصات فنی دانلود فایل روش نصب...
روشنا 12PS101009

روشنا 12PS101007

روشنا 12PS101007 نقطه ای و زیر آبی /روشنا مشخصات فنیروش نصب   دانلود فایل دیالوکس دانلود فایل اتوکد دانلود فایل مشخصات فنی دانلود فایل روش نصب...