انتخاب صفحه
پرنسا12PP301002

پرنسا12PP301002

پرنسا عرض زیاد 12PP301002 پنل / پرنسا مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی پرنسا 12PP301002 خانواده پنل های LED توکار، روکار و آویز با توان 120 وات ، شار نوری 13200 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ پرنسا با اَشکال گِرد و قطرهای مختلف به دلیل تنوع در ساختار نصب باعث...
پرنسا 12PP301001

پرنسا 12PP301001

پرنسا عرض زیاد 12PP301001 پنل / پرنسا مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی پرنسا 12PP301001 خانواده پنل های LED توکار، روکار و آویز با توان 120 وات ، شار نوری 13200 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ پرنسا با اَشکال گِرد و قطرهای مختلف به دلیل تنوع در ساختار نصب باعث...
پرنسا 12PP302002

پرنسا 12PP302002

پرنسا عرض متوسط 12PP302002 پنل / پرنسا مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی پرنسا 12PP302002 خانواده پنل های LED توکار، روکار و آویز با توان 70 وات ، شار نوری 7700 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ پرنسا با اَشکال گِرد و قطرهای مختلف به دلیل تنوع در ساختار نصب باعث...
پرنسا 12PP302001

پرنسا 12PP302001

پرنسا عرض متوسط 12PP302001 پنل / پرنسا مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی پرنسا 12PP302001 خانواده پنل های LED توکار، روکار و آویز با توان 70 وات ، شار نوری 7700 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ پرنسا با اَشکال گِرد و قطرهای مختلف به دلیل تنوع در ساختار نصب باعث...
شایان60X60

شایان60X60

خطی سری سپهر عرض کم عرض متوسط عرض زیاد سری پایدار دیواری و سقفی پایدار دفنی لیوسا میرداماد سری ماکسیم عرض کم عرض متوسط عرض زیاد نیکی باریسول سام لاین سروش پنل سری شایان 60X60 100X100 گاما سری پرنسا عرض متوسط عرض زیاد صنعتی سری امین امین high bay امین flood نپتون نقطه...
گاما

گاما

خطی سری سپهر عرض کم عرض متوسط عرض زیاد سری پایدار دیواری و سقفی پایدار دفنی لیوسا میرداماد سری ماکسیم عرض کم عرض متوسط عرض زیاد نیکی باریسول سام لاین سروش پنل سری شایان 60X60 100X100 گاما سری پرنسا عرض متوسط عرض زیاد صنعتی سری امین امین high bay امین flood نپتون نقطه...