انتخاب صفحه
گاما  12PP201011

گاما 12PP201011

گاما 12PP201011 پنل / گاما مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی گاما 12PP201011 خانواده پنل های LED توکار، روکار و آویز با توان 72 وات ، شار نوری 6480 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ‌های پنل با ساختار Edge light، به دلیل هماهنگ بودن با سقف‌های کاذب، ضخامت کم و نصب...
پرنسا12PP301002

پرنسا12PP301002

پرنسا عرض زیاد 12PP301002 پنل / پرنسا مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی پرنسا 12PP301002 خانواده پنل های LED توکار، روکار و آویز با توان 120 وات ، شار نوری 13200 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ پرنسا با اَشکال گِرد و قطرهای مختلف به دلیل تنوع در ساختار نصب باعث...
پرنسا12PP301002

پرنسا 12PP301001

پرنسا عرض زیاد 12PP301001 پنل / پرنسا مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی پرنسا 12PP301001 خانواده پنل های LED توکار، روکار و آویز با توان 120 وات ، شار نوری 13200 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ پرنسا با اَشکال گِرد و قطرهای مختلف به دلیل تنوع در ساختار نصب باعث...
پرنسا 12PP302002

پرنسا 12PP302002

پرنسا عرض متوسط 12PP302002 پنل / پرنسا مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی پرنسا 12PP302002 خانواده پنل های LED توکار، روکار و آویز با توان 70 وات ، شار نوری 7700 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ پرنسا با اَشکال گِرد و قطرهای مختلف به دلیل تنوع در ساختار نصب باعث...
پرنسا 12PP302002

پرنسا 12PP302001

پرنسا عرض متوسط 12PP302001 پنل / پرنسا مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی پرنسا 12PP302001 خانواده پنل های LED توکار، روکار و آویز با توان 70 وات ، شار نوری 7700 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ پرنسا با اَشکال گِرد و قطرهای مختلف به دلیل تنوع در ساختار نصب باعث...
گاما  12PP201011

گاما 12PP201012

گاما 12PP201012 پنل /گاما مشخصات فنیروش نصبمشخصات کلی گاما 12PP201012 خانواده پنل های LED توکار، روکار و آویز با توان 72 وات ، شار نوری 6480 لومن و ولتاژ متناوب ورودی 240-220 ولت. چراغ‌های پنل با ساختار Edge light، به دلیل هماهنگ بودن با سقف‌های کاذب، ضخامت کم و نصب...
در WhatsApp با ما گفتگو کنید
یا با 66171265-021 تماس حاصل کنید