انتخاب صفحه

 همراه با نمایشگاه برترین برندهای صنعت ساختمان با حضور منتخبین سازندگان و معماران از منطقه یک تهران و شهرهای تبریز ، مشهد ، اصفهان ، کیش و استان مازندران بصورت ویژه و باشکوه به مدت دو روز برگزار میگردد .

زمان : ۱۲ و ۱۳ تیرماه
مکان : تهران ، مرکزهمایش های بین المللی سازمان صداوسیما

شرکت لیان آذین به عنوان یکی از اسپانسرهای یازدهمین اجلاس برترین برج سازان ایران که در بخش نمایشگاه برندهای برتر این رویداد بزرگ در تاریخ دوازدهم و سیزدهم تیر ماه که در مرکز همایش های بین المللی سازمان صداوسیما حضوری قدرتمند و قوی داشت