انتخاب صفحه

در آستانه برگزاری بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران از حضور گرمتان دعوت می نماییم تا در غرفه گروه روشنایی آرند به جمع ما بپیوندید.

حضور ارزشمند شما بر رونق این نمایشگاه و کسب و کار ما خواهد افزود و با همراهی و حمایت شما، دستیابی به قله های برتر کیفیت در صنعت روشنایی دست یافتنی خواهد بود.

آدرس غرفه: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران_سالن38B غرفه670