انتخاب صفحه

برد DMX512

خانواده اکسسوری 

اطلاعات فنی

“DMX” مخفف “Digital Multiplex Signal” است. گاهی اوقات DMX 512 نامیده می شود، زیرا می توان از آن استفاده کرد
تا 512 کانال را کنترل کنید. برای درک بهتر کانال ، یک “کانال” DMX ” را به عنوان یک “رنگ” در نظر بگیرید، بنابراین اگر یک نور RGB دارید، این چراغ از 3 استفاده می کند
“کانال ها” یا “رنگ ها”. شما می توانید تا 170 RGB را کنترل کنید .نورها در یک جهان DMX یا تا 512 تک رنگ چراغ ها در یک جهان DMX. هر دستگاه به طور خاص است
با استفاده از DMX در جهان 512 آدرس دهی شده است. رمزگشا/درایور، و شما صحنه های نور خود را برنامه ریزی می کنید با توجه به آدرس DMX که به هر کدام اختصاص داده اید .

سیگنال اطلاعات ورودی: Twisted cable Positive /Negative Under Protocol DMX512/1990
Modes: DMX Common mode / DMX Special Channel mode/ Demo mode

ابعاد و اندازه: 54x 26 میلیمتر
وزن: 0.1 کیلوگرم

برد DMX512