انتخاب صفحه

مدیر عامل

وحید علیپور

v.alipour@arendlighting.com

مدیر فروش و عضو هیئت مدیره

صادق صادقی

m.sadeghi@arendlighting.com

مدیر پروژه

خانم احمدلو

l.ahmadloo@arendlighting.com

کارشناس فروش 

خانم پوردان

pordan@arendlighting.com